Obchodní podmínky

internetového obchodu STARLIGHT DANCE SHOP

I. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu na stránkách http://sds.ekosik.cz a upravují vztah mezi prodávajícím (Starlight Dance Shop - David Voráč, Hvozdná 190, 763 11 Zlín) a kupujícím (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění). Veškeré prodávané produkty jsou dále označeny jako zboží.
 
II. Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu http://dss.ekosik.cz je aktuální a platná. Prodávající má právo změnit cenu zboží bez upozornění kupujícího. Celková hodnota přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny zboží nemění.
 
III. Prostředky komunikace

Kupující i prodávající si hradí vzniklé náklady spojené s komunikačními prostředky na dálku (telefon, email) dle platných podmínek sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.
 
IV. Objednávky zboží

Kupující objednává zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení vezme prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.
 
V. Dodání zboží

Při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu bude toto zbož doručeno prostřednictvím PPL. 

Kupujícímu se bude k ceně zboží započítávat i odpovídající cena za dodání dle aktuálního tarifu dopravce.
 
VI. Platební podmínky

Zboží bude dodáno podle výběru platby při objednání. Lze zaplatit buď předem na účet a nebo dobírkou, platba tedy bude probíhat při předání zboží kupujícímu 3. osobou (přepravcem), zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.
 
VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako kupující (tzn. spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Kupující má právo realizovat toto své právo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, kdy se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
  • zboží musí být nepoškozené, bez známek nošení či opotřebení
  • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • zboží nesmí být nošeno
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to nelze (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout finanční náhradu jako protihodnotu toho, co nelze být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, můze prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započít tak svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícím v takovém případě vrací jen částečnou kupní cenu. 

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečných nákladů spojených s vrácením zboží. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. 

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:
  • na dodávku zboží, které závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, třeba i oblečení, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • spočívajících ve hře nebo loterii.
Peníze jsou vráceny platbou prostřednictvím slozenkou poukázanou na jméno a adresu kupujícího, nebo zasláním na účet kupujícího. Zboží zasílejte JEN Doporučeně, nikoliv na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. 


VIII. Odpovědnost za vady, reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřízení řeší Reklamační řád.
 
IX. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 sb., v aktuálním znění. Data jsou bezpečně ulozena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Kupující souhlasí s použitím jeho mobilního kontaktu pro marketingové účely prodejce.
 
X. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. dubna 2014. Změny vyhrazeny.

Formulář pro odstoupení od smlouvy